Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Truyện cười: Ước mơ đổi đời

Có một anh chàng nghèo khổ khao khát được đổi đời. Ngày nào anh ta cũng tới quỳ lạy dưới một tượng Phật, van xin, khóc lóc ỉ ôi:
- Xin ngài hãy cho con trúng một tờ vé số!
Mãi đến một ngày nọ, tượng Phật đứng phắt dậy, nổi giận quát lớn:
- Còn ta chỉ xin nhà ngươi hãy mua một tờ vé số!

 
 
Blogger Templates